JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

   O FIRME

    Firma Kouex - Jozef Matejovie vznikla v roku 1992. Hlavnou náplňov firmy je zber, výkup, úprava a triedenie železného šrotu a farebných kovov ako druhotnej suroviny. Pôsobnosť firmy je hlavne v okrese Liptovský Mikuláš a jeho širokého okolia.

    V priebehu uvedeného obdobia si firma vybudovala stabilné zázemie na trhu s kovovým odpadom a aktívne spolupracuje s významními podnikmi v oblasti nakladania s kovovým odpadom.

    Firma disponuje know-how pri likvidácii technologických zariadení, veľkých kovových konštrukcíí a budov. Vozový park s nákladnými automobilmi IVECO a MAN s hydraulickou rukou a naťahovacím zariadením na veľkoobjemové abroll kontajnery.

Veríme, že aj Vy využijete naše služby...


 

© 2013 KOUEX